Peder Bent Ahrens’ blog

Peder Bent Ahrens – Using references in your job search

Peder Bent Ahrens - Referencer gør dig sikrere i din jobsøgning
Peder Bent Ahrens – Referencer gør dig sikrere i din jobsøgning

On your CV, you should have a field – References – where Peder Bent Ahrens suggest you write: “References can provide information on the initiative.” But it is not enough just to write this, but it is important that you as a jobseeker really have some references that can give you a good statement to your prospective employer.

Læs mere Peder Bent Ahrens – Using references in your job search

Peder Bent Ahrens – At bruge referencer i din jobsøgning

Peder Bent Ahrens - Referencer gør dig sikrere i din jobsøgning
Peder Bent Ahrens – Referencer gør dig sikrere i din jobsøgning

På dit CV bør du have et felt – Referencer – hvor Peder Bent Ahrens foreslår at du skriver: ”Referencer oplyses gerne på foranledning”. Men det er ikke nok bare at skrive dette, men det er vigtigt at du som jobsøgende, virkelig har nogle referencer, der kan give dig en god udtalelse, til din kommende arbejdsgiver.

Det er almindeligt brugt at en potentiel kommende arbejdsgiver, gerne tager referencer hos din tidligere arbejdsgiver. En reference kan også være tidligere kollegaer og samarbejdspartnere. Peder Bent Ahrens foreslår dig, at referencer netop kan indhentes hos tidligere chefer, kollegaer og samarbejdspartnere.

Læs mere Peder Bent Ahrens – At bruge referencer i din jobsøgning

The Job compass according to Peder Bent Ahrens

Peder Bent Ahrens - The Job Compass
Peder Bent Ahrens – The Job Compass

To be a penetrating job seeker should be able to navigate your way around, particularly within four directions. Peder Bent Ahrens call them job search strengths and working with all four forces in its career guidance at the job center in his sparing with the candidates.

 

Læs mere The Job compass according to Peder Bent Ahrens

Jobkompasset ifølge Peder Bent Ahrens

Peder Bent Ahrens - Jobkompas
Peder Bent Ahrens – Jobkompas

For at være en gennemtrængende jobsøger bør du kunne navigere dig rundt inden for specielt fire retninger. Peder Bent Ahrens kalder dem for jobsøgnings forcer og arbejder med alle fire forcer i sin karrierevejledning på jobcentret i sin sparing med kandidaterne.

 

Læs mere Jobkompasset ifølge Peder Bent Ahrens

Peder Bent Ahrens – Organize your work plan

Peder Bent Ahrens - Organize a good work plan
Peder Bent Ahrens – Organize a good work plan

The situation is that you are job seekers and to relate to the life where job seekers should relate to the unemployment fund and the job center – sometimes quite frustrating when you would just want a good job, Peder Bent Ahrens experience with the good job seekers.

Læs mere Peder Bent Ahrens – Organize your work plan

Peder Bent Ahrens – Tilrettelæg din arbejdsplan

Peder Bent Ahrens - Læg en god arbejdsplan
Peder Bent Ahrens – Læg en god arbejdsplan

Situationen er den, at du er jobsøgende og skal forholde dig til den hverdag, hvor jobsøgende skal forholde til a-kassen og jobcentret – til tider ret frustrerende, når du gerne bare vil have et godt job, er Peder Bent Ahrens erfaringer med de gode jobsøgende.

Læs mere Peder Bent Ahrens – Tilrettelæg din arbejdsplan

Peder Bent Ahrens – Boost your energy and take personal leadership in your job search

Peder Bent Ahrens - Take leadership in your job search
Peder Bent Ahrens – Take leadership in your job search

Take out from your home when you are working with your job search process, Peder Bent Ahrens advice. Many great job seekers experience very often that at some point in the process, lose the spirit to be able to write their good applications. This lack of enthusiasm can be read in the applications, have Peder Bent Ahrens learned – also in his dealings with employers.

Læs mere Peder Bent Ahrens – Boost your energy and take personal leadership in your job search

Peder Bent Ahrens – Styrk din energi og tag personligt lederskab i din jobsøgning

Peder Bent Ahrens - Tag lederskabet i din jobsøgning
Peder Bent Ahrens – Tag lederskabet i din jobsøgning

Tag ud fra dit hjem, når du arbejder med din jobsøgningsproces, er Peder Bent Ahrens råd. Mange gode jobsøgende oplever meget ofte, at de på et eller andet tidspunkt i processen, taber gejsten med at kunne skrive deres gode ansøgninger. Denne manglende gejst, kan læses i ansøgningerne, har Peder Bent Ahrens erfaret – også i sin kontakt med arbejdsgivere.

Læs mere Peder Bent Ahrens – Styrk din energi og tag personligt lederskab i din jobsøgning

Peder Bent Ahrens – Tips for Your Job Search Strategy

Peder Bent Ahrens - Tips for Your Job Search Strategy
Peder Bent Ahrens – Tips for Your Job Search Strategy

When you as a job seeker is looking for a new job, it is according to Peder Bent Ahrens important to you at the outset of your availability, has a workable and realistic job search strategy.

Peder Bent Ahrens he will give you his suggestions to do so without getting into complicated rocket science.

Læs mere Peder Bent Ahrens – Tips for Your Job Search Strategy

Peder Bent Ahrens – Tips til din Jobsøgningsstrategi

Peder Bent Ahrens - Læg en Jobsøgningsstrategi
Peder Bent Ahrens – Læg en Jobsøgningsstrategi

Når du som jobsøger, er på jagt efter nyt job, så er det ifølge Peder Bent Ahrens vigtigt at du allerede fra starten af din ledighed, får lagt en brugbar og realistisk jobsøgningsstrategi.

Peder Bent Ahrens vil her give dig sine bud hertil, uden at det bliver til kompliceret raket videnskab.

 

Læs mere Peder Bent Ahrens – Tips til din Jobsøgningsstrategi