Peder Bent Ahrens – At bruge referencer i din jobsøgning

Peder Bent Ahrens - Referencer gør dig sikrere i din jobsøgning
Peder Bent Ahrens – Referencer gør dig sikrere i din jobsøgning

På dit CV bør du have et felt – Referencer – hvor Peder Bent Ahrens foreslår at du skriver: ”Referencer oplyses gerne på foranledning”. Men det er ikke nok bare at skrive dette, men det er vigtigt at du som jobsøgende, virkelig har nogle referencer, der kan give dig en god udtalelse, til din kommende arbejdsgiver.

Det er almindeligt brugt at en potentiel kommende arbejdsgiver, gerne tager referencer hos din tidligere arbejdsgiver. En reference kan også være tidligere kollegaer og samarbejdspartnere. Peder Bent Ahrens foreslår dig, at referencer netop kan indhentes hos tidligere chefer, kollegaer og samarbejdspartnere.

Peder Bent Ahrens: ”Dine referencer er en del af dit netværk”.

Du bør betragte dine referencer som en del af dit faglige netværk, er en af Peder Bent Ahrens pointer her. Netop dine referencer, er de forbindelser, der kan komme i direkte dialog med din kommende arbejdsgiver, så derfor mener Peder Bent Ahrens, at det er vigtigt du som aktivt jobsøgende har og får styr på dine referencer, for på den måde aktivt at kunne støtte dig i dialogen med din kommende arbejdsgiver. Peder Bent Ahrens tip her, er at du hurtigt kan oplyse dine referencer på en kommende arbejdsgivers foranledning.

Peder Bent Ahrens: ”Referencer gør dig sikrere i din jobsøgning”.

Der er mange ting at forholde sig til som aktivt jobsøgende. Herunder vil Peder Bent Ahrens give dig sin model – Reference Trianglen – der simpelt og sikkert viser dig, hvordan du kan gøre god brug af dine referencer.

Peder Bent Ahrens - Reference trianglen
Peder Bent Ahrens – Reference trianglen

Peder Bent Ahrens – Reference Trianglen

  • At udvælge dine referencer

Du starter med, ifølge Peder Bent Ahrens, at gennemgå dit faglige netværk og udvælger de personer, du mener at kunne give dig de gode udtalelser omkring dine faglige kompetencer, hvor dine referencer kan fortælle hvordan du løser dine arbejdsopgaver og om hvordan du er som person i dine samarbejdsrelationer på og omkring din arbejdsplads.

Disse personer, der kan give dig referencer til jobsamtale, skriver du op på et særskilt dokument med navn, titel, virksomhed, telefonnummer og e-mail adresser. Disse oplysninger bør være fuldt opdaterede, er Peder Bent Ahrens råd her.

  • At være aktiv med dine referencer

I din proces med at finde et nyt job, tipper Peder Bent Ahrens, at du cirka en gang om måneden, holder dine referencer orienteret om at du søger job, indenfor nogle fagområder. Du viser hermed dine referencer at du er proaktiv og tager dig selv seriøs. Dette medvirker, ifølge Peder Bent Ahrens, til at du bliver husket af dine referencer. Denne orientering kan du give dine referencer på e-mail, ved telefonsamtaler eller på netværksmøder.

Peder Bent Ahrens foreslår at du i en af de første orienteringer, giver dine referencer dit personlige CV. Du har også her i din kontakt føling med hvor dine referencer er – også hvis de skifter job.

  • At være hurtig med dine referencer

Hurtighed og rettidighed, er vigtige nøgleord hertil mener Peder Bent Ahrens og han fortsætter. Når du eksempelvis sidder til jobinterviewet og arbejdsgiver spørger til dine referencer, så kan du give en kopi af dit ark med dine referencer.

Du kan også hurtigt efter dit jobinterview, sende arbejdsgiver dit fuldstændigt opdaterede ark, med dine gode referencer. Her tipper Peder Bent Ahrens, at du har dit referenceark liggende på din computer sammen med dit øvrige jobsøgningsmateriale.

Nu kommer Peder Bent Ahrens med sin pointe hertil om rettidigheden. Lige efter at du har givet dine referencer til en potentiel arbejdsgiver, så er det nu tiden til, hvor du nu giver besked til dine referencer.

Ifølge Peder Bent Ahrens sender du dine referencer en mail, hvor du oplyser at du har været til jobinterview hos virksomheden Firma A/S, hvor du var til interview med Navn Navnesen. Oplys din reference om hvilket job, du har søgt på i virksomheden.

Peder Bent Ahrens tipper endvidere, at du spørger din reference om en god udtalelse og oplys din reference, hvad der blev talt om ved interviewet – dog i punktform, med det vigtigste indhold. Oplys din reference om at han eller hun derfor kan forvente en opringning af virksomheden, for at tage referencer.

Peder Bent Ahrens tipper her afslutningsvis, at du her gør dette på mail for at dine referencer i ro og mag kan læse om dit jobinterview, ved den først kommende lejlighed – du vil her blive husket af dine referencer, når du gør det via mail, frem for en kort telefonsamtale.

Peder Bent Ahrens – Held og lykke med din jobsøgning