Peder Bent Ahrens

Peder Bent AhrensPeder Bent Ahrens er en mand med mange kompetencer, talenter og ikke mindst mange jern i ilden. Ikke nok med at Peder Bent Ahrens’ CV er kilometerlangt, det dækker også over så mange fagområder, at man helt kan miste overblikket. Ved siden af Peder Bent Ahrens’ solide karriereforløb har han både arbejdet frivilligt som kriserådgiver hos Røde Kors og haft tid til at fordybe sig i sin akvarelmaling i Odsherred.

Peder Bent Ahrens – uddannelse

Lige fra at Peder Bent Ahrens graduerede fra Munkekærskolen i Solrød på Sjælland tilbage i 1983 har der været fart over feltet. Samme år som han graduerede fra 10. klasse, startede Peder Bent Ahrens på den Grafiske linje på Teknisk Skole i Roskilde, hvorefter han fik en læreplads som Reprofotograf hos firmaet Køhn Group A/S, hvor han var frem til 1987.

I 1986 fik Peder Bent Ahrens mod på at prøve kræfter med noget helt nyt og startede samtidigt på Officersuddannelsen på Officersskolen. Efter flere år som Premiereløjtnant valgte Peder Bent Ahrens i 1991 at starte på Merkonom uddannelsen med speciale i Personaleudvikling på Niels Brock CPH Business College, hvor han gik frem til 2005.

Coach og HR

I løbet af sin uddannelse og sit arbejde med personaleudvikling fik Peder Bent Ahrens blod på tanden i forhold til at videreuddanne sig til coach, og i 2009 var han færdiguddannet certificeret KaosCoach® fra uddannelsen Life- og Business Coaching, CoachCamp. Efter flere års arbejde som henholdsvis merkonom og coach videreuddannede Peder Bent Ahrens sig i 2012 i Projektstyring med inddragelse af LEAN fra Niels Brock CPH Business College.

Med stort engagement i sit arbejde med rådgivning og rekruttering har Peder Bent Ahrens siden videreuddannet sig gennem kurser i Konflikthåndtering, Matchning af indsatsparate borgere, Integrations faglighed i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen samt i Styrket Borgerkontakt.

Peder Bent Ahrens – arbejde

Efter Peder Bent Ahrens’ første arbejde som reprofotograflærling hos Køhn Repro, hvor han var i fire år, fik han arbejde som reprofotograf og grafiker hos virksomheden Multiscan, hvor han var fra 1988 – 1993. Her arbejdede Peder Bent Ahrens med design og layout samt med illustrationsopgaver, billedmanipulation og scanning af billeder til videre bearbejdning. Peder Bent Ahrens arbejde her med alle slags produktioner til det trykte medie – fra annoncer til store katalog og magasinproduktioner. Især var Peder Bent Ahrens værdsat på grund af hans ekspertise inden for IT samt på grund af hans kreative, fleksible, analytiske og konceptuelle virke som grafiker.

Fra 1993 til 1996 arbejdede Peder Bent Ahrens som projektkoordinator hos virksomheden Vedel Reproduktion A/S, hvor han trak på sine mange kompetencer som merkonom. Hos Vedel Reproduktion A/S var Peder Bent Ahrens procesansvarlig for tilrettelæggelse af produktionsplaner og – opgaver, interne projekter indenfor journalisering, kodificering samt opdatering og vedligeholdelse af databaser på superbruger niveau. Derudover fungerede Peder Bent Ahrens som lead på koordinering af opgaver til virksomhedens grafikere.

Ni år i Forsvaret

Samme år som Peder Bent Ahrens startede som projektkoordinator hos Vedel Reproduktion A/S startede han også på sine i alt ni år i Forsvaret, hvor han var kompagnichef og personaleansvarlig. Her var Peder Bent Ahrens fra 1993 til 2002 ved siden af sit job som grafiker i virksomheden SP3 A/S, hvilket han startede på i 1996.

Som grafiker hos SP3 A/S genoptog Peder Bent Ahrens sine grafiske kundskaber og arbejdede med kreativt layout, rentegning og billedbehandling, og havde ansvaret for grafiske opgaver fra annoncer og aviser til større magasinproduktioner. Senere skiftede Peder Bent Ahrens stilling til projektkoordinator hos SP3 A/S, som senere skiftede navn til Marketsquare (ejet af Berlingske Media). Her havde Peder Bent Ahrens ansvaret for koordinering af grafiske opgaver til medarbejdere i samarbejde med produktionsledere og kunder. Han var procesansvarlig for overholdelse af produktionsplaner, briefing og opgavefordeling og var derudover projektansvarlig for journalisering og kodificering af databaser. Sidst men ikke mindst var Peder Bent Ahrens ansvarlig for virksomhedens udvikling og vedligeholdelse af databaser og outsourcing af specialist opgaver til Riga og Bangladesh.

Iværksætter og HR-ekspert

I alt var Peder Bent Ahrens ansat hos Marketsquare frem til 2012, hvor han i 2009 startede sin egen enkeltmandsvirksomhed House of Growth som bibeskæftigelse. Som coach og konsulent hos House of Growth rådgav Peder Bent Ahrens andre virksomheder om personalespørgsmål, blandt andet omhandlende sparring til øverste ledelse, linjeledelse og medarbejdere, det faglige og arbejdsretslige system samt i forbindelse med personaleadministrative opgaver. Peder Bent Ahrens delte fra 2009 og frem til 2012, hvor han lukkede House of Growth, ud af sin kundskab som konsulent inden for personaleudvikling, personaleadministration, arbejdsret, teambuilding, personaleledelse, procesledelse og virksomhedsorganisation.

I 2013 skiftede han hvervet som selvstændig konsulent ud med den faste stilling som virksomhedskonsulent ved Jobcenteret i Herlev Kommune, hvor han stadig arbejder den dag i dag. Som virksomhedskonsulent i Herlev Kommunes Jobcenter rådgiver og vejleder Peder Bent Ahrens om ansættelse af borgere på særlige vilkår, og hans spidskompetencer ligger inden for screening, rekruttering, fastholdelse af medarbejdere og ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår med virksomhedspraktik og løntilskud. Solid viden om lovene indenfor beskæftigelsesområdet.

På grund af Peder Bent Ahrens’ kompetencer og store viden inden for HR og arbejdsmarkedet blev han i 2014 tilknyttet som ekstern lektor på Professionshøjskolen Metropol, hvor han underviser tre til fire gange årligt. På Professionshøjskolen Metropol underviser Peder Bent Ahrens socialrådgiverstuderende i arbejdsmarkedsforhold samt i, hvordan et jobcenters socialrådgivere og virksomhedskonsulenter i samarbejde med borgere, social- og virksomhedsmentorer kan få etableret en ansættelse på særlige vilkår. Derudover underviser han i processerne og metoderne inden for dette område.

Frivilligt engagement og akvarelmaler i Odsherred

Sideløbende med Peder Bent Ahrens’ imponerende karriere startede han i 2011 som frivillig hos Røde Kors, hvor han frem til 2013 var rådgiver i deres Offerrådgivningsordning i København. Her gennemførte Peder Bent Ahrens krisesamtaler med ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser, såsom ulykker, kriminalitet og trafikuheld. Derudover samarbejdede han med politi, sygehuse, brandvæsen, psykologer og sagsbehandlere og vejledte telefonisk om mulige hjælpeforanstaltninger af psykologisk, social og juridisk karakter. I Peder Bent Ahrens’ tid hos Røde Kors deltog han i deres organisatoriske grundlæggende kursus om Røde Kors, han tog kurser i psykisk førstehjælp, struktureret krisesamtale samt i supervision.

Ved siden af arbejdet holder Peder Bent Ahrens meget af, at tegne og male, hvilket mest foregår om sommeren i Odsherred. For Peder Bent Ahrens er det forbundet med stor passion, når han maler akvarel, og det er for ham i selve processen med de forskellige teknikker ”vådt i vådt” og med ”tørt og vådt”, at billedets poesi kommer til udtryk gennem farverne. Peder Bent Ahrens elsker at male der hvor han kommer frem med sit malergrej, men ofte tager han også blot billede med sin telefon, når han kommer forbi et smukt motiv, og maler ud fra dette, når han kommer hjem til blokken og farverne. Peder Bent Ahrens har desuden været på akvarelkursus i Rørvig hos kunstmaleren Flemming H.