Til virksomheder

Peder Bent Ahrens henvender sig til virksomhederne
Peder Bent Ahrens henvender sig til virksomhederne

Peder Bent Ahrens henvender sig her direkte til virksomhedernes øverste ledelse og til de HR-ansvarlige.

Peder Bent Ahrens giver her et eksempel med en case, i anonym form, fra sine virksomhedssamarbejdspartnere, i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere. Peder Bent Ahrens arbejder med sin egen model, hvilken han kalder ”Virksomhedsservice – Herlev modellen”.

Dette er en model, der danner grundlag for hans samarbejdsformer med virksomhederne.

Peder Bent Ahrens. ”Find kompetente kandidater gennem dit lokale jobcenter”.

Kurt Hansen, CFO hos Firmaet A/S (leverandør af laboratorie- og industriudstyr), er meget tilfreds med samarbejdet med Peder Bent Ahrens og Jobcenter Herlev, der blev indledt for et par år siden.

”Vores samarbejde med Peder Bent Ahrens fra Herlev Kommune har flyttet på min og mine lederkollegaers opfattelse af, hvad et jobcenter kan hjælpe med. Vi har en fast kontaktperson i Peder Bent Ahrens, som er god til at se tingene fra vores perspektiv”, siger Kurt Hansen, og fortsætter:

”At få lettet den administrative del af ansættelsesprocessen er en stor fordel i en travl hverdag, og niveauet blandt kandidaterne har været højt. Vi har blandt andet ansat vores nuværende salgschef gennem Peder Bent Ahrens på Jobcenter Herlev”.

Kurt Hansen, CFO hos Firmaet A/S, opfordrer derfor gerne andre til at hyre lokalt gennem deres lokale jobcenter:

”Giv jobcenteret en chance for at hjælpe med rekrutteringen. Der er masser af god lokal arbejdskraft. Og medarbejdere som kan cykle hjem, sidder heller ikke helt så meget på spring for at undgå motorvejs kø, når de skal hjem”, slutter Kurt Hansen af med et grin.

Peder Bent Ahrens. ”God virksomhedsservice er Herlev-modellen”

Peder Ahrens med CV

Ifølge Peder Bent Ahrens handler denne model om rekruttering af de rigtige medarbejdere via dit lokale Jobcenter.

  1. Et rekrutteringsforløb starter med, at du kontakter jobcentret i den kommune, hvor du har virksomhedsdomicil. Her fortæller du om virksomhedens behov for ny arbejdskraft via en jobbeskrivelse på den eller de stillinger, der skal bemandes i virksomheden. I Jobcenter Herlev kommer virksomhedskonsulenter som Peder Bent Ahrens gerne forbi til et helt uforpligtende virksomhedsbesøg, hvor han i opstartsfasen spørger ind til jobbeskrivelsen og til samarbejdsrelationen, din virksomhed ønsker med jobcentret.

Ifølge Peder Bent Ahrens giver det mening for parterne at få en god relation og få sat ansigter på hinanden, allerede fra starten.

  1. Jobcentret udvælger mulige, passende kandidater, og sender deres CV’er direkte til virksomhedens ledelse eller HR-ansvarlige, hvilket aflaster din virksomhed i en travl hverdag med fokus på virksomhedsdrift, ledelse og bundlinje.

Peder Bent Ahrens kommer også her gerne forbi virksomheden og motiverer kandidaterne, for kort at fortælle om forskellige tilbudsmuligheder, alt afhængigt af kandidaternes individuelle ledighedsperioder.

  1. Tilbudsmulighederne kan omhandle virksomhedspraktik og løntilskud af forskellig varighed. Ved den administrative udfyldning af blanketter herom forestår Peder Bent Ahrens dette for virksomheden, som en del af virksomhedsservicen – også den senere sagsbehandling.
  1. Du udvælger, hvilke kandidater, du ønsker at tale nærmere med, indkalde og afholde jobsamtaler med. Peder Bent Ahrens kan i samarbejdet med virksomheden forestå selve arbejdet med at planlægge selve samtaleprocessen og indkalde kandidaterne for virksomheden, selvfølgeligt efter fast aftale.

”Rekrutteringen via jobcenter er uden omkostninger for din virksomhed. Du skal kun bruge tid på at udvælge relevante kandidater og afholde samtaler – også ved fremtidige rekrutteringer”, afslutter Peder Bent Ahrens.