KaosCoach® Peder Bent Ahrens

Peder Bent Ahrens blev i 2009 færdiguddannet certificeret KaosCoach® fra Life- og Business Coaching, CoachCamp.

KaosCoach®
KaosCoach®

Peder Bent Ahrens har gennem sit virke i sin tidligere coach virksomhed – House of Growth – som karriere- og business coach fået stor indsigt om kandidaternes egenforståelse omkring deres jobkarriere samt været kandidaternes katalysator omkring skift af karriere.

I sit job som virksomhedskonsulent samt via hans arbejde med HR har Peder Bent Ahrens gennem årene opnået en unik og brugbar viden om personlig performance på jobbet, trivsel, skabelse af teams og andre forhold på jobmarkedet, hvilket Peder Bent Ahrens her vil dele ud af.

Peder Bent Ahrens om stress og jobsøgning

Peder Ahrens CoachingNår samtalen falder på stress, tales der oftest om personer, der er aktive på arbejdsmarkedet, har Peder Bent Ahrens erfaret. Men også jobsøgende oplever stress. Uanset alder og uddannelsesbaggrund kan det være en stor personlig udfordring at være uden arbejde, og det vil kræve ressourcer af den enkelte, at håndtere situationen. Netop dette taler Peder Bent Ahrens med jobsøgere om på jobcentret.

Peder Bent Ahrens tror på, at en større viden om den jobsøgendes hverdag vil gavne den jobsøgende. Som certificeret KaosCoach® og virksomhedskonsulent ønsker Peder Bent Ahrens her at sætte fokus på den situation de jobsøgende befinder sig i, hvilket mange oplever som en svær tid.

Peder Bent Ahrens om stress og stressorer

I følge Peder Bent Ahrens kan stress defineres som ubalance mellem krav og ressourcer. Begivenheder i livet, som vi finder truende, svære at håndtere eller som belaster os, kan være en mulig årsag til stress.

Peder Ahrens om STRESS
Peder Ahrens om STRESS

Eksempler på stressorer i forbindelse med ledighed:

 • At miste sit job
 • Opleve afvisning
 • Bekymringer
 • Skyld
 • Ændring i økonomi
 • Vrede
 • Mangel på henholdsvis indflydelse, mening, belønning og forudsigelighed

Det er meget forskelligt fra person til person, hvad der opleves som en stressfaktor. Nogle føler sig ensomme, fravalgte, magtesløse og værdiløse, fortæller Peder Bent Ahrens, og andre oplever ændring af levevaner, manglende kontrol, skuffelse, manglende anerkendelse og måske endda mangel på mening med livet.

Uanset hvordan et menneske oplever det, at være blevet afskediget, så findes der en vej frem, har Peder Bent Ahrens erfaret som Coach. Ifølge ham er det vigtigt at fokusere på at opnå trivsel i hverdagen, og det er mindst lige så vigtigt at anerkende de oplevelser, du har. Derfor vil Peder Bent Ahrens her komme med eksempler på oplevelser.

Peder Bent Ahrens: Afskediget – Det første chok

Peder Bent Ahrens forklarer det, at blive afskediget pludseligt, som værende som at træde ind i en tunnel, der bliver mørk omkring en, og man må famle lidt rundt i blinde, indtil man får øje på lyset for enden af tunnelen og kan gå direkte efter det. Der kan desuden være en del sten på vejen og det kan give en usikker gang gennem tunnelen. Vigtigt er det at huske, at der er lys for enden af tunnelen og at det blot er et spørgsmål om, at finde vejen igennem, forklarer Peder Bent Ahrens.

Peder Ahrens - Det første Chok
Peder Ahrens – Det første Chok

Afskedigelse kan medføre mange tanker og følelser, og det er ikke ualmindeligt, at det kan føre til en livskrise, der igen må anses for at være en potentiel stressfremkaldende faktor, betoner Peder Bent Ahrens og kalder det for et ”Granatchok” i sin sparring med sine kollegaer. At kunne bestemme over sit liv og udnytte sine ressourcer optimalt giver en oplevelse af kontrol over tilværelsen, mens det, ifølge Peder Bent Ahrens, er frustrerende ikke at kunne bruge sine kompetencer på arbejdsmarkedet. For rigtig mange af Peder Bent Ahrens kandidater på jobcenteret virker det meget stressende, at tingene er ude af egen kontrol i forbindelse med deres jobsøgning.

Den opsagte persons reaktion på afskedigelsen kan afhænge af, om han eller hun var forberedt på afskedigelsen, eller om den kom helt uventet. Ligeledes kan virksomhedens måde at afslutte samarbejdet på, ifølge Peder Bent Ahrens, have stor indflydelse på, hvordan du som menneske og jobsøger kommer videre. Hjælper din arbejdsgiver dig på vej eller står du alene tilbage – måske med følelsen af, at være kasseret? Din oplevelse af afskedigelsen er central for, hvordan du kommer videre, pointere Peder Bent Ahrens. Som menneske har vi behov for forudsigelighed og tryghed. Det er vigtigt at hverdagen giver mening. Følelsen af, at gøre en forskel, hvilket man måske tidligere oplevede på en arbejdsplads, opleves måske ikke længere af den jobsøgende. Peder Bent Ahrens slår fast, at egne forventninger, tanker og ambitioner til en selv spiller ind i hverdagen som jobsøgende, måske oplever jobsøgeren uoverensstemmelse mellem ambitioner og faktiske muligheder.

Peder Bent Ahrens. “Personlighed er afgørende”.

Vores personlighed er afgørende for, hvordan vi tackler situationen som jobsøgende. Mange vil måske opleve, at de har svært ved at koble fra de bekymringer, de har, mener Peder Bent Ahrens.

Peder Ahrens om personlighed
Peder Ahrens om personlighed

Afslag på jobansøgninger og samtaler kan påvirke selvtillid og selvværd, og kan skabe ubalance hos den enkelte person. Det har Peder Bent Ahrens oplevet hos mange jobsøgende. Hold derfor godt fast i egne ressourcer og kompetencer, og prøv at undgå at tage det personligt, vejleder Peder Bent Ahrens og håndhæver, at man har brug for at være i balance, når man går til jobsamtaler.

Hvordan man reagerer, handler i høj grad om, hvordan man tænker og føler om situationen, så det er vigtigt, at man giver sig selv tid og ro til at reflektere over situationen, da det vil hjælpe en til at mestre situationen, fastslår Peder Bent Ahrens og han har som Coach erfaringer med, at personlig indsigt skaber udvikling. Peder Bent Ahrens tipper: Tal åbent om din ledighed i dine omgangskredse.

Peder Bent Ahrens: Spørg dig selv

 • Hvad er det vanskeligste i din situation?
 • Hvordan kan du klare nuværende situation bedst muligt?
 • Hvilken strategi vil du anvende for at komme i job?
 • Hvad kan du få ud af nuværende situation?
 • Hvad tager du med af læring fra denne periode i dit liv?

Peder Bent Ahrens om den nye hverdag

Nogle af Peder Bent Ahrens jobsøgende kandidater oplever, at familie og venner ikke forstår deres situation, og ikke viser forståelse for den. Udenforstående tænker måske at det må være dejligt med et frirum fra en travl arbejdsdag, og glemmer at det, at være jobsøgende faktisk er et ressourcekrævende fuldtidsjob.

Peder Bent Ahrens fortsætter: Der stilles krav fra jobcenteret og fagforeningen, og der er love og regler, der skal følges. Der forventes aktivitet og initiativ fra den jobsøgende. Mange føler, at de ikke har mulighed for at holde helt fri, hvilket kan være belastende for den enkelte. Det kræver overskud hele tiden at tænke på at dyrke netværk, brande sig selv og opsøge nye muligheder.

Peder Bent Ahrens tipper: Husk at holde fri og leve livet, anerkend og beløn dig selv for arbejdet med jobsøgning, måske vil du opdage ukendte sider af dig selv?

Peder Bent Ahrens. “Kom videre i livet – Se fremad og find”.

 • Dine klare mål
 • Dine værdier
 • Motivation
 • Tiltro
 • Tålmodighed

Peder Bent Ahrens coacher anerkendende kandidaterne med, at det, at arbejde, kan hjælpe til med at holde humøret oppe. Enhver udfordring, der klares, giver viden, som vil kunne bruges videre i livet.

Nedenstående råd fra Peder Bent Ahrens er et værktøj til inspiration og hjælp til dig som jobsøgende, så du bedst muligt kan komme igennem den periode i dit liv.

Peder Bent Ahrens gode råd:

Peder Ahrens 14 gode råd
Peder Ahrens 14 gode råd
 • Giv dig selv oplevelsen af at være værdsat
 • Skil dit arbejde med jobsøgning og din fritid – sørg for at holde fri
 • Forkæl dig selv og andre
 • Lev i nuet
 • Dyrk dit netværk
 • Dyrk motion
 • Arbejd med din egen balance og dine indre værdier
 • Tag ikke sorger på forskud
 • Accepter det, du ikke kan ændre
 • Tag imod omsorg
 • Vær realistisk, når du sætter dig mål
 • Tænk positivt og vær positiv
 • Hav mod til at ændre det, du kan – sats
 • Tag de emner op, der fylder hos dig og tal om dem

Peder Bent Ahrens. “Læg en strategi for din jobsøgning”.

Peder Ahrens CoachingDu har nu sat dig et mål for dit drømmejob, og skal finde ud af, hvordan du konkret skal nå dit mål. Peder Bent Ahrens fremhæver vigtigheden i at lægge en kort, nem og meget praktisk strategi for din jobsøgning.

Hvilke handlinger skal der til for, at du får dit nye job?

Hvem der kan hjælpe dig på vej?

Hvad de kan bidrage med?

Ovenstående spørgsmål bør du stille dig selv. Du bør derudover reflektere over følgende:

Hvilke barrierer, kan du støde på undervejs?

Overvej desuden med dig selv, hvordan du vil tackle dem.

Peder Bent Ahrens: ”At søge ny beskæftigelse er et fuldtidsjob i sig selv”.

Det er en proces, som er tidskrævende og til tider en træls omgang, når man søger job, fastslår Peder Bent Ahrens . For at holde både gejsten og momentum i jagten på jobbet, er det en god idé at have en konkret plan for, hvornår du gør hvilke ting. Det er også vigtigt at du som jobsøgende sætter dig nogle milepæle og husker at evaluere undervejs, og fejrer dine fremskridt/sejre.

Peder Bent Ahrens fastslår, at man bør huske at prioritere sine indsatser og især tænke over, hvilket skridt der er vigtigst for dig at tage på vej mod jobbet og gerne drømmejobbet. Mange af Peder Bent Ahrens jobsøgende kandidater laver en konkret handlingsplan med aktiviteter og går til jobsøgningen som til enhver anden stor arbejdsopgave. Dette foreslår Peder Bent Ahrens også du også vælger at gøre.

Du kan her lade dig inspirere af Peder Bent Ahrens spørgsmål:

 • Hvor mange job vil du søge om ugen?
 • Hvordan vil du søge job?
 • Gennem stillingsannoncer
 • Uopfordrede ansøgninger
 • Via netværk
 • Kontakter til rekrutteringsbureauer
 • Brugen af digitale jobagenter på jobsites
 • Hvilke stillingskategorier vil du søge inden for?
 • Hvilke virksomheder vil du kontakte uopfordret?
 • Hvordan vil du tilrettelægge din uge med hensyn til din jobsøgning?
 • Hvad er dine milepæle?
 • Hvornår vil du evaluere dit mål og din jobsøgningsstrategi?

Peder Bent Ahrens ønsker dig god jobsøgning!