Peder Bent Ahrens about the project with veterans in the job after the repatriation

Peder Bent Ahrens – Veterans in job after the repatriation

On Flag Day September 5, 2014 started up a project between companies, a local veteran association and the job center. Many employers have, as Peder Bent Ahrens, a link with the Army, the Navy and Air Force.

This association is awakened with interest when a job seeker on his CV provides information on completed compulsory military service in the Army, the Navy and the Air Force or of a career at one of the three services.

Læs mere Peder Bent Ahrens about the project with veterans in the job after the repatriation

Peder Bent Ahrens – To sustain the reader’s interest for your job application

Peder Bent Ahrens – Important to maintain interest

When you at the digital job advertising portals find what vacancy you want to put your candidacy in on, It is according to Peder Bent Ahrens important that your job application and CV is targeted specifically to the company.

When you read the small print vacancy, so be aware of the company’s parlance – The remaining technical terms for your subject and expressions concerning personal skills – these statements, you should booklet you know evaluates Peder Bent Ahrens here.

Læs mere Peder Bent Ahrens – To sustain the reader’s interest for your job application

Peder Bent Ahrens – At fastholde læserens interesse for din jobansøgning

Peder Bent Ahrens - Vigtig at fastholde interessen
Peder Bent Ahrens – Vigtig at fastholde interessen

Når du på de digitale job annonceringsportaler, finder dét stillingsopslag, du så gerne vil lægge dit kandidatur ind på, er det ifølge Peder Bent Ahrens vigtigt, at din jobansøgning og dit CV er målrettet specifikt til virksomheden.
Når du nærlæser stillingsopslaget, så vær opmærksom på virksomhedens sprogbrug – Det værende fagudtryk for dit fag og udtryk der omhandler personlige kompetencer – Disse udsagn, bør du hæfte dig ved, vurderer Peder Bent Ahrens her.

Læs mere Peder Bent Ahrens – At fastholde læserens interesse for din jobansøgning

Peder Bent Ahrens – Already in the company’s reception, considered your entry

Peder Bent Ahrens - You be assessed from the start
Peder Bent Ahrens – You be assessed from the start

When you are going for job interviews, you are considered from the second you come in the door in the company. About the receptionist, will be asked about how your entrance fee was experienced, can certainly be a factor included in the overall view of you as a future employee, according to Peder Bent Ahrens.

Læs mere Peder Bent Ahrens – Already in the company’s reception, considered your entry

Peder Bent Ahrens – Allerede i virksomhedens reception, betragtes du

Peder Bent Ahrens - Du vurderes fra starten
Peder Bent Ahrens – Du vurderes fra starten

Når du skal til jobinterview, bliver du betragtet fra det sekund, du kommer ind ad døren i virksomheden. Om receptionisten, vil blive spurgt om hvordan din entré blev oplevet, kan sagtens være en faktor der medtages i den samlede betragtning af dig som en kommende medarbejder, ifølge Peder Bent Ahrens.

Læs mere Peder Bent Ahrens – Allerede i virksomhedens reception, betragtes du

Peder Bent Ahrens – Using references in your job search

Peder Bent Ahrens - Referencer gør dig sikrere i din jobsøgning
Peder Bent Ahrens – Referencer gør dig sikrere i din jobsøgning

On your CV, you should have a field – References – where Peder Bent Ahrens suggest you write: “References can provide information on the initiative.” But it is not enough just to write this, but it is important that you as a jobseeker really have some references that can give you a good statement to your prospective employer.

Læs mere Peder Bent Ahrens – Using references in your job search

Peder Bent Ahrens – At bruge referencer i din jobsøgning

Peder Bent Ahrens - Referencer gør dig sikrere i din jobsøgning
Peder Bent Ahrens – Referencer gør dig sikrere i din jobsøgning

På dit CV bør du have et felt – Referencer – hvor Peder Bent Ahrens foreslår at du skriver: ”Referencer oplyses gerne på foranledning”. Men det er ikke nok bare at skrive dette, men det er vigtigt at du som jobsøgende, virkelig har nogle referencer, der kan give dig en god udtalelse, til din kommende arbejdsgiver.

Det er almindeligt brugt at en potentiel kommende arbejdsgiver, gerne tager referencer hos din tidligere arbejdsgiver. En reference kan også være tidligere kollegaer og samarbejdspartnere. Peder Bent Ahrens foreslår dig, at referencer netop kan indhentes hos tidligere chefer, kollegaer og samarbejdspartnere.

Læs mere Peder Bent Ahrens – At bruge referencer i din jobsøgning

Jobkompasset ifølge Peder Bent Ahrens

Peder Bent Ahrens - Jobkompas
Peder Bent Ahrens – Jobkompas

For at være en gennemtrængende jobsøger bør du kunne navigere dig rundt inden for specielt fire retninger. Peder Bent Ahrens kalder dem for jobsøgnings forcer og arbejder med alle fire forcer i sin karrierevejledning på jobcentret i sin sparing med kandidaterne.

 

Læs mere Jobkompasset ifølge Peder Bent Ahrens

Peder Bent Ahrens – Tips for Your Job Search Strategy

Peder Bent Ahrens - Tips for Your Job Search Strategy
Peder Bent Ahrens – Tips for Your Job Search Strategy

When you as a job seeker is looking for a new job, it is according to Peder Bent Ahrens important to you at the outset of your availability, has a workable and realistic job search strategy.

Peder Bent Ahrens he will give you his suggestions to do so without getting into complicated rocket science.

Læs mere Peder Bent Ahrens – Tips for Your Job Search Strategy

Peder Bent Ahrens – Tips til din Jobsøgningsstrategi

Peder Bent Ahrens - Læg en Jobsøgningsstrategi
Peder Bent Ahrens – Læg en Jobsøgningsstrategi

Når du som jobsøger, er på jagt efter nyt job, så er det ifølge Peder Bent Ahrens vigtigt at du allerede fra starten af din ledighed, får lagt en brugbar og realistisk jobsøgningsstrategi.

Peder Bent Ahrens vil her give dig sine bud hertil, uden at det bliver til kompliceret raket videnskab.

 

Læs mere Peder Bent Ahrens – Tips til din Jobsøgningsstrategi