Peder Bent Ahrens – At fastholde læserens interesse for din jobansøgning

Peder Bent Ahrens - Vigtig at fastholde interessen
Peder Bent Ahrens – Vigtig at fastholde interessen

Når du på de digitale job annonceringsportaler, finder dét stillingsopslag, du så gerne vil lægge dit kandidatur ind på, er det ifølge Peder Bent Ahrens vigtigt, at din jobansøgning og dit CV er målrettet specifikt til virksomheden.
Når du nærlæser stillingsopslaget, så vær opmærksom på virksomhedens sprogbrug – Det værende fagudtryk for dit fag og udtryk der omhandler personlige kompetencer – Disse udsagn, bør du hæfte dig ved, vurderer Peder Bent Ahrens her.


Disse udtryk, bør du i dit CV, tilrette i resuméet, hvor du i punktform kort beskriver din faglighed og indsætte som synonym i stedet for dit tidligere anvendte ord derfor, tipper  Peder Bent Ahrens og fortsætter med at du gør det samme med dine personlige kompetencer.
Det handler om at benytte virksomhedens ord, for at skabe genkendelse hos den der læser dit CV og ansøgning, ud fra virksomhedens stillingsopslag. Peder Bent Ahrens mener at dette er en væsentlig faktor, i den målrettede og specifikke ansøgning med CV ligeså.

Peder Bent Ahrens – Meningen med din ansøgning og CV, er jo at medvirke til at jobbet bliver dit

Begynd din ansøgning med – ganske kort – med din motivation til at søge jobbet. Peder Bent Ahrens opfordrer dig, her i din indledning, om hvem du er, hvad du kan og om hvad du herunder i ansøgningen tilbyder virksomheden.
Når virksomheden, i stillingsopslaget, opstiller nogle krav til specifik faglighed, så brug ordret de krav, efterfulgt af din beskrivelse om hvordan du imødekommer og honorer kravende, som om du allerede er ansat i virksomheden.

Peder Bent Ahrens kalder denne disciplin – At skrive sig ind i virksomheden.
Brug fire til fem linjer pr. krav i din ansøgning. Det skærper din evne til at formulerer dig i korthed og meget specifik, pointere Peder Bent Ahrens.

I selve afslutningen af din ansøgning, som Peder Bent Ahrens kalder ”Hen mod samtalen”, kan du beskrive dine personlige værdier, der gerne matcher virksomhedens værdier. Brug også her virksomhedens værdier, som synonymer for dine egne værdier.

Afslutningsvis bør du, ifølge Peder Bent Ahrens, på en god og høflig måde invitere læseren, med en opfodring til at invitere netop dig til en jobsamtale på virksomheden.

Peder Bent Ahrens – At skabe genkendelsen fra virksomhedens stillingsopslag i dit CV og i din jobansøgning

• Find de rette ord og udtryk i stillingsopslaget
• Skriv virksomhedens navn på ansøgningen
• Skriv navn på kontaktpersonen, der nævnes i stillingsopslaget, på ansøgningen
• Brug virksomhedens ord, fagudtryk og værdier, vel disponeret i din ansøgning op på dit CV
• Sørg for overskuelig og god læsbarhed i din ansøgning – også i dit CV

 

Peder Bent Ahrens – Held og lykke med din jobsøgning