Peder Bent Ahrens – Tips til din Jobsøgningsstrategi

Peder Bent Ahrens - Læg en Jobsøgningsstrategi
Peder Bent Ahrens – Læg en Jobsøgningsstrategi

Når du som jobsøger, er på jagt efter nyt job, så er det ifølge Peder Bent Ahrens vigtigt at du allerede fra starten af din ledighed, får lagt en brugbar og realistisk jobsøgningsstrategi.

Peder Bent Ahrens vil her give dig sine bud hertil, uden at det bliver til kompliceret raket videnskab.

 

For det første handler det om for dig, at få udarbejdet dit ansøgningsmateriale, med hvilket du har det godt med. Med dette mener Peder Bent Ahrens dit brutto CV, en god skabelon til en ansøgning til opslåede jobopslag og en skabelon til uopfordrede ansøgninger.

For det andet handler det om for dig, at få fundet eksamensbeviser, diplomer, udtalelser eller anbefalinger og anden dokumentation for uddannelse, kurser og anden form for efteruddannelse. Med dette mener Peder Bent Ahrens at du samlet dette supplerende materiale i en mappe, som du tager med til jobsamtaler og kan fremvise der. Få dette materiale scannet, således at du også har dette i digital form.

Nu er dit jobsøgningsmateriale på plads – nu gælder det jobsøgningsstrategien, fastholder Peder Bent Ahrens.

Med dit samlet materiale, er fundamentet lagt til det videre forløb med strategien. Her vil Peder Bent Ahrens, give dig sine bud på 4 relevante platforme eller stier at arbejde på:

  1. Traditionel jobsøgning
  2. Uopfordrede ansøgninger
  3. Netværk
  4. Virksomhedsbesøg

Traditionel jobsøgning, er ifølge Peder Bent Ahrens dér, hvor du bruger de digitale jobdatabaser, hvor jobopslagene, er annonceret fra virksomhederne. Det er her hvor du søger med den traditionelle og målrettede jobansøgning, suppleret med dit lige så målrettede CV.

På de digitale jobdatabaser, kan du oprette jobagenter, der løbende sender dig relevante jobopslag, således at du får jobdatabasen til at arbejde for dig her, tipper Peder Bent Ahrens og fortsætter. Det er vigtigt at du løbende tilretter jobagentens udsøgning, med de for dig relevante søgeord, der passer til netop din faglige profil.

Den traditionelle jobsøgning, er vigtig for dig som jobsøgende, mener Peder Bent Ahrens. De opslåede stillingsoplag, er det jobmarked, der er synligt for alle jobsøgende.

Uopfordrede ansøgninger, er ifølge Peder Bent Ahrens, også et vigtigt spor at følge. Det er her hvor du henvender dig skriftligt med en uopfordret ansøgning, ligeledes suppleret med et målrettet CV.

Peder Bent Ahrens pointe her er følgende. Undersøg på virksomhedens hjemmeside om der er opslåede stillinger. Er dette ikke tilfældet, så undersøg virksomhedens forretningsområde og tænk i specifikke jobfunktioner. Søger du som Key account mannager, så vær specifik i din henvendelse, tipper Peder Bent Ahrens. Fortæl virksomheden i din uopfordrede ansøgning, at de netop i dig, får en god Key account mannager og begrund med, hvordan du griber relevante opgaver an og vær indlevende.

Netværk, anser Peder Bent Ahrens for en væsentlig faktor i din jobsøgningsstrategi. Vedligehold og udvid dit netværk, hele vejen gennem din jobsøgningsproces. Peder Bent Ahrens tipper her nogle gode råd.

Vær åben omkring din ledighed – du har intet at skamme dig over, da alle mennesker på et eller andet tidspunkt, er jobsøgende. Også selv om de er i job og søger et nyt job.

Hold dit netværk orienteret om hvordan du søger job – ikke dagligt, men giv dit netværk en månedlig status. Her hjælper du, ifølge Peder Bent Ahrens, dit netværk med at de husker dig, for de kunne måske give dig tips og om muligt spotte en mulig jobåbning.

Inviter dig selv til et kaffe-møde hos hver enkelt i dit netværk. Her vil du, efter Peder Bent Ahrens erfaringer, finde et godt afbræk og komme ud og møde gode mennesker. Her på kaffe-mødet, spørger du ind til Deres branche og danner dig et indtryk af brancherne og muligheder for dig. Peder Bent Ahrens mener at du også på kaffe-mødet, kan spørge om gode råd og om sparring på dit ansøgningsmateriale. På kaffe-mødet, kan du sagtens være den, der spørger din kontakt, om de kender nogle personer, du som jobsøgende kan komme til at tale med. Her får du muligheden for at udvide dit netværk og præsentere dig som aktivt jobsøgende, mener Peder Bent Ahrens. Kaffe-mødet er også her, hvor du træner dig selv med din personlige præsentation – tænk her på din elevatortale, tipper Peder Bent Ahrens.

Virksomhedsbesøg, vurderer Peder Bent Ahrens er en ligeså vigtig som netværksmøder. Her kommer du uopfordret ud til virksomhederne og præsenterer dit CV og eventuelt med en uopfordret ansøgning. Inden du aflægger en virksomhed et besøg, så følg gerne Peder Bent Ahrens råd her.

Undersøg også her, virksomhedens forretningsområde og lige så vigtigt – en for dig relevant person, der kan åbne op for en samtale. Dette gør du på virksomhedens hjemmeside.

Vær specifik her med, hvad er det for en stilling, du vil sælge dig selv ind på i virksomheden. Peder Bent Ahrens pointe her er, du viser en positiv interesse og du fremstår som en forberedt person, der faktisk har noget at byde ind med. Medbring altid dit opdaterede CV og gerne suppleret med dit visitkort.

Når du henvender dig i virksomhedens reception, så vær den gode og rolige gæst, tipper Peder Bent Ahrens. Du er venlig og spørger efter den person du har fundet frem til, på virksomhedens hjemmeside. Når personen kommer så fremlæg dit ærinde og spørg om personen kan afse et par minutter til dig. Får du taletid, så hold din elevatortale, aflever dit jobsøgningsmateriale og dit visitkort. Det personlige fremmøde vil, ifølge Peder Bent Ahrens, altid stå stærkt i erindring, hos den person du kommer til at tale med i virksomheden.

Peder Bent Ahrens – Held og lykke med din personlige jobsøgningsstrategi.