Vejledning til jobsøgende med Peder Bent Ahrens

Peder Bent Ahrens - Vejledning til jobsøgende
Peder Bent Ahrens – Vejledning til jobsøgende

Peder Bent Ahrens hjælper dig som jobsøger med at få afdækket stærke og eventuelt mindre stærke sider og sætter fokus på såvel faglige som personlige kompetencer, således at en målrettet jobsøgning hurtigst muligt kan iværksættes.

Målet er naturligvis at du hurtigt får et nyt job, hvilket heldigvis lykkes for langt de fleste, ifølge Peder Bent Ahrens, indenfor en kortere eller længere periode med ledighed.

Formålet med Vejledning til jobsøgende med Peder Bent Ahrens

At du som jobsøger hurtigt kommer videre i din karriere og får et nyt job.

At du som jobsøger motiveres til at tage ansvar for din egen fremtid og skabe et personligt engagement i din jobsøgning.

Her giver Peder Bent Ahrens dig som jobsøgende mulighed for, at modtage vejledning, tips og inspiration, i din proces med at få dig et nyt job.

 

Peder Bent Ahrens – Tips til dig som er jobsøgende

Læg fra starten en god jobsøgningsstrategi

Tilrettelæg en realistisk arbejdsplan, for at holde momentum

Få styr på dit Jobkompas

 

Peder Bent Ahrens vejledninger til job ansøgninger

Jobansøgningen – Tips til hvordan du skriver den gode jobansøgning

Skrivehjulet – Tip til din proces med at skrive dine ansøgninger

Tips til layout på dine jobansøgninger og på dit CV

Sådan fastholder du interessen af din ansøgning hos læseren

 

Peder Bent Ahrens vejledninger til CV

Dit personlige CV – Tips til at udarbejdelse af dit CV

Dit Jobnet CV – Tips til at få optimeret dine chancer, for at blive set af arbejdsgivere

Referencer gør dig sikrere i din jobsøgning – brug Reference Trianglen

 

Peder Bent Ahrens vejledninger til jobsøgning og struktur

Tag ud fra dit hjem, når du arbejder med dine jobsøgninger

Mappestruktur og din Job-log – Tips til at holde styr på dine ansøgninger

 

Peder Bent Ahrens vejledninger til jobsamtalen

Jobsamtale uden ansøgning – Tips til at booke møder med virksomheder

Ring til virksomheden – Tips om at stille de gode spørgsmål til jobopslaget

Du vurderes fra din entré i virksomheden – skab dig her overblikket

Dér, hvor jobsamtalen omhandler din forventning til din fremtidige løn

 

Peder Bent Ahrens vejledninger til kompetence profil

Kend din profil – Tips til hvårdan du bliver afklaret omkring dine kompetencer

 

Peder Bent Ahrens vejledninger til jobsøgning på internettet

Jobsøgning via internettet – Tips og links til at bruge nettet aktivt

Læs vejledningen her om brugen af e-mail, i forbindelse med din jobsøgning

Peder Bent Ahrens om stress og jobsøgning

Coachende vejledning om stress og jobsøgning

 

Peder Bent Ahrens – Tillykke med jobbet

Tips til hvordan du afslutter din ledighed med a-kassen og jobcentret

 


Incitamentet

Når man bliver opsagt, er der risiko for, at det faglige og personlige selvværd lider et knæk. Et reduceret selvværd er ikke befordrende for en god og engageret jobsøgningsproces, udtaler Peder Bent Ahrens. Som Coach ved Peder Bent Ahrens, at motivationen er en vigtig base for jobsøgeren.

Peder Bent Ahrens kender betydningen af at være motiveret og ved, at motivationen ikke altid kommer af sig selv. Peder Bent Ahrens ved også, at vi som mennesker, hver især motiveres forskelligt. Derfor er det en del af Peder Bent Ahrens vejledninger her, at du som jobsøgende løbende beskæftiger dig med individuelle motiverende faktorer.

Redskaberne

De vigtigste værktøjer er ifølge Peder Bent Ahrens CV’et og ansøgningen. Herudover betragter Peder Bent Ahrens kompetenceafklaring som et uundværligt værktøj i jobsøgningsprocessen.

Kompetenceafklaring handler ikke kun om, hvad du kan – det drejer sig også om, at du gennem Peder Bent Ahrens vejledninger bliver opmærksom på og hvor i erhvervslivet dine kompetencer efterspørges.

Arbejdsmetoden

Gode værktøjer alene er ikke nok – du har også brug for en strategi, der kan bære dig i retningen af og nå målet med at komme i Job, mener Peder Bent Ahrens.

Eksempelvis har du brug for en netværksstrategi:

  • Hvem udgør dit netværk?
  • Hvordan vil du kontakte dit netværk?
  • Hvad kræves for at være en god netværker?

At være strategisk og aktiv jobsøger handler ifølge Peder Bent Ahrens om, at du kan definere dit langsigtede mål – realistisk og ambitiøst – og de mere korte mål, F.eks. hvad skal du opnå hver uge.

Peder Bent Ahrens opfordrer dig til at tage stilling til, hvor meget du vil gøre de ting, der virker – en form for kontrakt med dig selv.

Kompetencerne

Værktøjerne har Peder Bent Ahrens her lagt ud til dig. Der er stadig nogle nøglekompetencer, du som jobsøger, ifølge Peder Bent Ahrens bør kunne beherske. Nogle af de centrale kompetencer som jobsøger, er evnen til at sælge – dig selv – og evnen til at kunne skabe netværk.

Der er helt konkrete teknikker bag disse discipliner. Peder Bent Ahrens giver her i vejledningerne, tips til disse kompetencer – med fokus på at optimere din jobsøgning. Det er ifølge Peder Bent Ahrens en træningssag – noget du som aktiv jobsøger bliver bedre til i takt med, at du gør det.