Kend din profil og find jobbet ifølge Peder Bent Ahrens

Peder ahrens1Før du som aktiv jobsøger begynder at søge job, bør du kende bredden af de opgaver, du kan løse og de stillinger, du kan varetage. Peder Bent Ahrens har her en skabelon, der kan hjælpe dig til at få et overblik.

Gå til opgaven med at finde dit nye job, som skulle du begynde på en større opgave på dit studium. I første omgang handler det, ifølge Peder Bent Ahrens, om at få indsamlet en masse viden, så du får information om:

 • De brancher og virksomheder, du vil søge job i
 • Bredden i de opgaver, du kan varetage.

Jo mere viden du kan få om de opgaver, du kommer til at løse i dit fremtidige job, jo bedre kan du matche din kommunikation i CV, ansøgning og opsøgende kontakt med arbejdsgivere.

Peder Bent Ahrens har herunder skitseret en skabelon for et forløb, der vil klæde dig rigtig godt på til at komme øverst i ansøgerbunken. Vær forberedt på, at det er en proces, der kræver både tid og kræfter.

Peder Ahrens

Peder Bent Ahrens. “Afsæt tid til at finde jobbet”.

Ifølge Peder Ahrens er det første, du skal indstille dig på, at det kan tage tid at finde et job. Derfor skal du planlægge din tid godt.

Peder Bent Ahrens foreslår disse 5 faser:

 1. Research
 2. Find de virksomheder, du vil kontakte
 3. Definer de opgaver, du kan løse i de virksomheder, du vil kontakte
 4. Kontakt virksomheder
 5. Evaluer din indsats

Faserne lapper selvfølgelig ind over hinanden, og ingen af faserne afsluttes definitivt, før jobbet er i hus.

For at holde styr på det researcharbejde, der ligger foran dig, foreslår Peder Ahrens, at det er en god idé at oprette et Excel ark med følgende kolonner. Det kommer til at være en hjørnesten i din research.

Peder Bent Ahrens – Research på jobmarkedet

Ifølge Peder Bent Ahrens bør du læse cirka 50 stillingsopslag igennem. Det bør du gøre, fordi det er den bedste måde at danne sig et overblik over dagens arbejdsmarked, og det tvinger dig til at komme rundt omkring mange brancher og helt ud i periferien af dit jobmarked.

Peder Bent Ahrens’ tip er, at læse alt, hvad du kan komme i nærheden af – også jobannoncer hvor du føler:

 • At du mangler erfaring
 • At der efterspørges en anden profil
 • Og navnlig de annoncer fra virksomheder, du aldrig har hørt om eller forestillet dig, du skulle arbejde i

Peder Bent Ahrens ved, at man som aktiv jobsøger kan have tendens til at fokusere på de store, kendte virksomheder og deres brands. Det er der ikke noget galt i – det skal du naturligvis også, men vær forberedt på, at konkurrencen om stillingerne i de kendte virksomheder, er meget hård. Derfor bør du, ifølge Peder Bent Ahrens, også sørge for at orientere din jobsøgning mod de knap så kendte virksomheder, hvor der ofte er spændende muligheder og en bredere opgaveportefølje, mener Peder Bent Ahrens.

Ifølge Peder Bent Ahrens  er det en god ide, at være opmærksom på, at samme job kan hedde noget forskelligt i forskellige virksomheder, og at én titel kan dække over flere forskellige job. Derfor er det vigtigt at undersøge både titel og jobindhold i hver enkelt stilling, mener Peder Bent Ahrens. For eksempel er ikke to koordinatorstillinger den samme. Alt dette bliver du klogere på, jo flere stillingsopslag du læser.

Find ledige stillinger på jobsites på nettet. Peder Bent Ahrens har her på bloggen skrevet et indlæg herom. Ifølge Peder Bent Ahrens  bør man se på virksomhedernes hjemmesider, deres profiler på de sociale medier og følg dem på LinkedIn. På LinkedIn opslås ledige stillinger direkte til de, der følger virksomheden.

Du skal i denne første del af processen lægge mærke til, hvilke ord arbejdspladserne bruger til at beskrive deres stillinger og opgaver med. De ord skal du for det første bruge i dit CV og ansøgning, når du søger stillingerne. For det andet er det en god ide, at bruge ordene i et Excel ark, udtaler Peder Bent Ahrens. Her skal du notere virksomhed, jobtitel, de opgaver du skal løse og status for din ansøgning.

Den information giver dig, ifølge Peder Bent Ahrens, overblik over dine aktive ansøgninger, men informationen er også brugbar, når du skal i gang med uopfordret jobsøgning.

Peder Bent Ahrens – Find de virksomheder, du vil kontakte

”Nu har du en liste over virksomheder, titler og arbejdsopgaver fra de stillinger, du har søgt. Nu er det tid til at udbygge listen med virksomheder, du vil kontakte uopfordret.”, udtaler Peder Bent Ahrens.

Du kan finde virksomhederne på mange måder. Her nævner Peder Bent Ahrens enkelte af dem:

Du ved, hvilken branche du gerne vil arbejde i:
Vil du gerne arbejde inden for det maritime område, foreslår Peder Bent Ahrens, at du for eksempel undersøger, hvilke virksomheder der er medlemmer af Danmarks Rederiforening, Den Maritime Klynge, Brancheorganisationen Olie Gas Danmark eller finde virksomheder ved at abonnere på netavisen Shipping Watch. Du kender de store aktører, men når du laver din liste, bør du også følge Peder Bent Ahrens råd om at finde mindre kendte virksomheder, f.eks. underleverandører til virksomheder – som jo også kan være din indgang til et job i den branche, som du gerne vil være i. Ifølge Peder Bent Ahrens er det en god ide, at bruge LinkedIn til at søge på virksomheder i branchen og deres ansatte og derigennem lære mere om opgaver, arbejdspladser og find mindre kendte virksomheder.

Du ved, hvilke typer opgaver, du gerne vil løse:
Vil du f.eks. gerne arbejde med handel til Kina, skal du, ifølge Peder Bent Ahrens’ anbefalinger, finde de danske virksomheder, der handler med Kina. En måde er at undersøge, hvem der er medlem af Danish-Chinese-Business Forum, en anden er at kontakte Eksportrådet, foreslår Peder Bent Ahrens. Som noget tredje kan du søge på ‘Handel Kina’ på LinkedIn, og finde frem til hvem i dit LinkedIn netværk (både 1., 2. og 3. led), der har arbejdet med handel i Kina. Peder Bent Ahrens opfordre dig til at se på deres profiler og se hvor de arbejder henne, og spørg dem om veje til den type opgaver.

Du ved, at det vigtigste for dig er, at du har kort transporttid:
Her foreslår Peder Bent Ahrens, at du kan finde lokale virksomheder ved at læse i lokalavisen eller kontakte det lokale erhvervscenter. Du kan også bruge Bisnode Market A/S (www.greens.dk), der er en database med alle virksomheder i Danmark. Her kan du blandt andet finde virksomheder i dit nærområde eller inden for en bestemt branche.

Peder Bent Ahrens – Definér de opgaver, du kan løse i jobbet

”Hvad skal du arbejde med på de arbejdspladser, du har fundet frem til?”, spørger Peder Bent Ahrens. På din liste fra din indledende research har du et godt udgangspunkt. Gennemlæsningen af de mange jobannoncer har ifølge Peder Ahrens givet dig inspiration til, hvilke opgaver der kan ligge i nogle af de stillinger, du vil søge uopfordret.

Ud for hver virksomhed, du vil kontakte uopfordret, noterer du nu de opgaver, du kan og vil arbejde med. Peder Bent Ahrens mener du ikke skal være bange for, at du bliver for lavpraktisk. Virksomhederne vil gerne høre, hvad du specifikt kan lave for dem.

En anden god måde at lære om dit fremtidige arbejdsmarked er ved at lade dig inspirere af andre, der sidder i job, du finder spændende, siger Peder Bent Ahrens. Helt konkret mener Peder Bent Ahrens, at du for eksempel kan søge efter Controllere på LinkedIn og studere deres profil. Her har mange beskrevet deres primære opgaver, ansvarsområder og resultater. ”Det er guldkorn for dig, nu hvor du skal blive klogere på dine jobmuligheder”, udtaler Peder Bent Ahrens.

Brug Peder Bent Ahrens kompetenceskema, når du skal sætte ord på dine kompetencer:

(Peder Bent Ahrens Kompetencer Arbejdsopgaver Ansvarsområder)

Peder Bent Ahrens’ 1. eksempel:

Mikkel er cand. scient. adm. og vil gerne arbejde som fuldmægtig i en styrelse.

I listen over jobs, han har søgt, kan han se nogle af de opgaver som en fuldmægtig løser. Listen indeholder bl.a. opgaver som:

 • udarbejdelse af oplæg, indstillinger og notater
 • opfølgning på ansøgninger og bevillinger
 • udarbejdelse af analyser og rapporter
 • kvalitetssikring
 • forhandling
 • planlægnings og koordineringsopgaver
 • mødeindstillinger
 • rådgivning
 • kommunikation
 • politikerbetjening
 • bestyrelsesbetjening

Når Mikkel nærstuderer listen, kan han se, at mange af de opgaver som en fuldmægtig løser, er identiske med de opgaver, der indgår i stillinger, han også har søgt, som f.eks. PA, administrativ koordinator, eller konsulent i private virksomheder.

Mikkel tager udgangspunkt i de opgaver og titler, der fremgår af listen, når han skal kontakte virksomheder uopfordret.

Peder Bent Ahrens – Kontakt virksomhederne

Nu skal du i gang med at indsamle konkret viden om de virksomheder/brancher på din liste, som du vil søge job hos uopfordret.

Peder Bent Ahrens ved, at mange job bliver formidlet gennem netværk og opsøgende kontakt. Især det sidste lyder måske lettere angstprovokerende. Men i bund og grund handler opsøgende kontakt blot om, ifølge Peder Bent Ahrens, at tage kontakt til en person, man måske/måske ikke kender, med henblik på at blive klogere – over en kop kaffe –kaffemødet.

Peder Bent Ahrens har lavet en simpel guide til, hvad du siger når du ringer til en virksomhed. Den kan du bruge som inspiration, inden du selv skal ringe:

(Peder Bent Ahrens guide til, når ringer uopfordret til virksomheder).

Dit mål med at arrangere et kaffemøde er, ifølge Peder Bent Ahrens, at:

 • få viden om tendenser i branchen
 • blive klogere på virksomheden og dennes behov
 • finde ud af, hvilke opgaver du kan løse (brug din liste)
 • signalere, at du er interesseret i at arbejde for virksomheden.

Når du kontakter relevante personer for at arrangere et kaffemøde, så anbefaler Peder Bent Ahrens  dig at sørge for at få fortalt, hvad dit ønske er med mødet. F.eks. at få viden om, hvad vedkommendes opgaver er og få generel information om virksomheden/branchen. ”Husk, at det værste, der kan ske, er, at dem, du kontakter, ikke har mulighed for at drikke kaffe med dig – og så finder du bare nogle andre”, siger Peder Bent Ahrens.

Peder Bent Ahrens’ 2. eksempel:

Nadja har fundet frem til, at hun gerne vil være indkøbskoordinator i en medicinalvirksomhed. Hun søger efter en supply chain manager i en medicinalvirksomhed på LinkedIn.

Hun sender en mail til vedkommende via LinkedIn, hvor hun eksempelvis skriver:

“Kære Hanne

Du kender mig ikke, men jeg tillader mig at kontakte dig, fordi jeg har fundet frem til, at du har stor erfaring med og viden om den branche, jeg gerne vil arbejde i.

Jeg er i gang med at søge job og vil høre, om du har tid til at holde et kort kaffemøde med mig. Det, jeg gerne vil blive klogere på, er udviklingstendenser og udfordringer inden for branchen, som jeg kan bruge i min videre jobsøgning.

Jeg vil sætte stor pris på, hvis du har tid til og mulighed for at mødes med mig.

Jeg håber, at det er i orden, at jeg kontakter dig for at følge op og evt. aftale et tidspunkt, hvor vi kan mødes. “

Efter to til tre dage følger Nadja telefonisk op på mailen.

Til det efterfølgende kaffemøde er det vigtigste for Nadja, mener Peder Bent Ahrens, at hun får stillet gode spørgsmål. Det handler ifølge Peder Bent Ahrens om at få skabt kontakt og at få ny viden. Hun venter helt bevidst med at spørge til konkrete jobmuligheder til slutningen af mødet.

Nadja oplever, at hun til kaffemøderne altid bliver spurgt: ”Hvem er du?”, ”Hvad kan du?”, ”Hvorfor lige denne branche?”. Derfor forbereder Nadja sig grundigt til hvert eneste kaffemøde.

Forbered dig til kaffemødet

Peder Bent Ahrens mener at kaffemødet handler om information, så er det reelt din mulighed for at få gjort dig interessant for virksomheden – uanset om du mødes med en kontakt i dit netværk eller en potentiel arbejdsgiver. Det er ifølge Peder Bent Ahrens en god ide at forberede sig på at lave en kort præsentation, hvor man så konkret som muligt fortæller, hvad man kan bidrage med, og hvilke opgaver man kan løse.

”Som en del af din forberedelse kan du eventuelt filme din præsentation. Det giver dig et reelt indtryk af din performance – og dermed bliver det tydeligt for dig, hvordan du kan gøre din præsentation endnu bedre. Du kan også få en ven til at give dig hudløs feedback”, tipper Peder Bent Ahrens.

Kaffemødet kan udvikle sig til en reel jobsamtale, og derfor skal du være forberedt på at blive spurgt om dine forventninger til løn, siger Peder Bent Ahrens. I vil næppe skulle forhandle løn nu, men ikke desto mindre skal du være forberedt på, at spørgsmålet eventuelt dukker op. Det er sket flere gange erfarer Peder Bent Ahrens.

Sæt dig ind i de forskellige lønstøtte- og tilskudsordninger. Brug dit lokale jobcenter og jobvejleder i din hjem kommune, så du kan informere vedkommende om dem, hvis det viser sig, at han eller hun er interesseret, men på grund af økonomien ikke har mulighed for at ansætte dig nu, foreslår Peder Bent  Ahrens.

Peder Bent Ahrens anbefaler, at man opdaterer sit CV og medbringer det sammen med en liste over referencer. Forhåbentlig synes den person, du mødes med, at du er interessant – enten i forhold til virksomheden eller i forhold til folk i sit netværk – og så er det vigtigt at have materiale klar, ifølge Peder Bent Ahrens.

Forbered en liste med spørgsmål, du gerne vil have svar på.

Peder Bent Ahrens’ 3. eksempel:

Inden Nadja skal til kaffemøde med direktøren for en lille virksomhed, kigger hun godt på virksomhedens hjemmeside for at blive klogere på deres forretningsområde. Derudover får hun inspiration fra sin researchliste til, hvilke opgaver, han vil kunne løse for virksomheden. Hun kobler virksomhedens behov sammen med det, hun kan og kommer frem til, at hun vil kunne præsentere følgende på kaffemødet:

 • Jeg har de nyeste værktøjer inden for markedsføring, der gør mig i stand til at kortlægge og målsætte mulige kundepotentialer.
 • Jeg kan sørge for, at kommunikationen til potentielle kunder rammer plet, både i tone og i forhold til deres behov.
 • Jeg kan komme med inputs og ideer i forhold til at afdække eksisterende kunders behov og ønsker.
 • Derudover har jeg redskaberne til at forbedre og udvikle jeres hjemmeside, så I i endnu højere grad vil kunne fange potentielle kunders opmærksomhed.

Hvordan sælger du bedst dig selv til en fremtidig arbejdsgiver? Det gør du ifølge Peder Bent Ahrens med en elevatortale :

(Peder Bent Ahrens – den effektiv elevatortale)

Hvad gør du til selve kaffemødet?

Til kaffemødet er det, ifølge Peder Bent Ahrens , en god idé at indlede med at anerkende vedkommende for at have taget sig tid til at mødes med dig. Fortæl, hvad du ønsker, skal komme ud af mødet. Vigtigt – du er her for at researche, husker Peder Bent Ahrens dig på.

Peder Bent Ahrens anbefaler dig, at spørge ind til virksomhedens udfordringer og behov. Denne del af samtalen er den vigtigste og skal fylde meget. For det er ifølge Peder Bent Ahrens her, du kan få viden om virksomhedens/branchens udfordringer og udviklingstendenser. Den viden skal du bruge, når du skal fortælle hvad du helt konkret kan bidrage med i virksomheden, mener Peder Bent Ahrens.

”Hvis din forberedelse ikke har været god nok, kan du ikke stille de rigtige spørgsmål – og samtalen vil være spildt!”, udtaler Peder Bent Ahrens og fortsætter: ”Vær lyttende, og hvis der dukker en oplagt mulighed op, så grib den og fortæl, hvilke opgaver du kan løse”.

Peder Bent Ahrens’ 4. eksempel:

Søren skal til kaffemødet og har forberedt sig på, hvordan han vil gribe mødet an:

”Tak, fordi du tager dig tid til at mødes med mig, det er jeg meget glad for. Jeg vil meget gerne vide noget om dit arbejde i Subiki A/S – og om hvordan du er kommet så langt i din karriere. 

Det vil også være en stor hjælp for mig, hvis du kan fortælle mig om udviklingstendenser/udfordringer i branchen?

Jeg vil sætte stor pris på dine råd og input til min videre jobsøgning.

Skulle der være en jobmulighed her hos jer, er jeg naturligvis meget interesseret – hvis ikke, kender du så nogen, som det vil være oplagt for mig at kontakte?”

Efter kaffemødet

Efter mødet er det ifølge Peder Bent Ahrens vigtigt at sende en mail og sige tak for et godt møde. Du kan her vedhæfte dit CV i din takke-mail, foreslår Peder Ahrens, eller blot sætte et link ind til din LinkedIn-profil. Det er også en god idé at “connecte” med dine nye kontakter på LinkedIn, tipper Peder Bent Ahrens.

Nadja har gennem sine kaffemøder fået mange gode tips om stillinger, der snart bliver slået op. Hun har ofte afsluttet med at spørge: ”Er der andre i dit netværk, jeg vil kunne kontakte?”, ”Kan du eventuelt skubbe mig i en anden retning?”, ”Er der noget, du vil anbefale mig at fokusere på?”.

På den måde får Nadja ifølge Peder Bent Ahrens skabt sig et “brand” og gjort positivt opmærksom på sig selv.

Peder Bent Ahrens – evaluer din indsats med din jobsøgning

Hvis det ikke efter et par måneder er lykkedes dig at få et job, er det ifølge Peder Bent Ahrens en god idé, at træde et skridt tilbage og reflektere over din jobsøgning. Peder Bent Ahrens  anbefaler dig at stille dig selv spørgsmålene:

“Hvad gør jeg godt?”

“hvad kan jeg blive bedre til?”

“Er der noget, jeg ikke rigtig er kommet i gang med endnu?”

Måske er du god til at få søgt mange opslåede job hver uge, mens det kniber med den uopfordrede kontakt til mindre virksomheder? Måske søger du ikke helt så bredt, som du lovede dig selv, da du begyndte. Peder Bent Ahrens mener, at du bør rose dig selv for dét, du gør godt og justér din indsats, så du fremadrettet kan bruge mere tid på dét, der har fyldt for lidt indtil nu.

 

Peder Bent Ahrens ønsker dig held og lykke med din jobsøgning