Den gode jobansøgning – Peder Bent Ahrens giver her vejledning

Peder Ahrens - Teksten i din ansøgning
Peder Ahrens – Teksten i din ansøgning

Du sidder nu med et stillingsopslag på et job, du rigtig gerne vil have. Du er motiveret og det her job, matcher netop til din faglige profil, så nu gælder det om at skrive den gode jobansøgning.

Nu er målet for dig, ifølge Peder Bent Ahrens, om at få skrevet en målrettet jobansøgning, således at arbejdsgiveren ønsker at se dig til en jobsamtale, hvor du kan uddybe at du er virksomhedens nye medarbejder. Også selvom du er i konkurrence med andre jobsøgere.

Selv for garvede ord ækvilibrister, kan det være en udfordring for at skrive jobansøgninger, er Peder Bent Ahrens erfaring.

Pointen her fra Peder Bent Ahrens er den, at din målrettede jobansøgning er det gode supplement til dit lige så målrettede CV, om hvilket du kan læse mere om, her på hjemmesiden i en vejledning her til.

Din jobansøgning bør ifølge Peder Bent Ahrens ikke være en gentagelse af dit CV, men den skal supplere CV’ets målrettethed til stillingsopslaget.

Peder Bent Ahrens har hertil en pointe. Dit CV er datid, forstået på den måde, at det viser din arbejdshistorik. Din jobansøgning bør skrives i nutid og lidt i frem tid – lige som den sproglige formulering i stillingsopslaget.

Mangler du inspiration til skabeloner til dine jobjobansøgninger, så se her under Peder Bent Ahrens jobsøgnings Tool-Box.

Peder Bent Ahrens har her linket til en jobansøgning – kvit og frit.

Overskriften i din jobansøgning

Her kan du bruge jobtitlen med supplerende nøgle ord fra nogle af de krav, der stilles i stillingsopslaget, foreslår Peder Bent Ahrens og forstætter med at finde tonen i sproget fra stillingsopslaget, således at tonen ikke bliver for kæk.

Afsættet og motivation

Den indledende del, bør ifølge Peder Bent Ahrens, ganske kort vise arbejdsgiver hvor du har set stillingsopslaget og vise at du forstår, hvad jobbet omhandler, uden at du bruger overflødig tekst på dit nuværende eller tidligere job.

Din motivation, bør ifølge Peder Bent Ahrens, vise arbejdsgiver at du formår at brænde for at arbejde i stillingen du søger. Hvad er det du finder attraktivt? Hvad er det du finder interessant i arbejdsopgaverne?

Peder Bent Ahrens lægger heller ikke skjul på, at du sagtens kan skrive du er dygtig og vel funderet i dit fag.

Forklar med hvorfor du søger jobbet, for her viser du arbejdsgiver at du har forståelse for jobindholdet, mener Peder Bent Ahrens.

Kompetencer og fordringer i stillingsoplaget – Matchning af disse

De krav, der opstilles i stillingsopslaget, bør du ifølge Peder Bent Ahrens, beskrive på den måde, at du ”skriver dig ind i virksomheden”. Det er her hvor du skriver i nutid og lidt i fremtid.

Her beskriver du hvorledes du vil honorere de stillede krav, på den måde ud fra hvad du kan, hvad du kan tage ansvar for og hvad du kan opnå af resultater. Peder Bent Ahrens mener her, du viser virksomheden hvad de kan opnå ved netop at ansætte dig.

Skab overfor arbejdsgiver genkendelse ved at du bruger det samme ord – krav – der nævnes i stillingsopslaget. Dette er ifølge Peder Bent Ahrens, et stærkt virkemiddel til at gøre din jobansøgning målrettet – specifikt til stillingsoplaget.

Afslutningen – hen mod samtalen.

Læg op til at virksomheden faktisk bør invitere dig til en samtale – netop fordi du er den rette og er dygtig.

Peder Bent Ahrens kalder dette for ”hen mod samtalen”. Giv derfor en positiv forventning til virksomheden og giv udtryk for en ligeværdighed, dig og arbejdsgiver imellem.

Du kan også her bruge Peder Bent Ahrens tip om at se om dine værdier, svarer overens med virksomhedens og skrive om dette her, eller i den indledende del af din jobansøgning.

Peder Bent Ahrens jobansøgningstjekliste for selve indholdet.

  • Vis at du faktisk brænder for jobbet. Vis, du er motiveret og gør opmærksom på at du faktisk vil være et godt aktiv for virksomheden
  • Tro på dig selv – både som person og på din faglighed og fortæl stolt om de resultater, du vil bibringe virksomheden, men undgå at overdrive
  • Skriv hvad du kan og er dygtig til
  • Skriv ikke i din jobansøgning, hvad du ikke kan. Tænk her på hvad der kan virke begrænsende
  • Kan du skrive, med glimt i øjet og bruge humor med omtanke? Men vær påpasselig
  • Din jobansøgning bør kunne begrænses til en side

Held og lykke med dine jobansøgninger – Peder Bent Ahrens