Peder Bent Ahrens – Om ansættelsen i dit nye job

Peder Bent Ahrens - Tillykke med jobbet
Peder Bent Ahrens – Tillykke med jobbet

Du er efter en periode med ledighed – eller måske skifter du job – nu endeligt kommet igennem nåleøget og skal starte i job. Endeligt slut med at skulle skrive målrettede ansøgninger og tilrette CV, efter de stillingsopslag på diverse digitale jobdatabaser – en stor mundfuld for enhver jobsøgende, mener Peder Bent Ahrens.

En lettelsens suk, genkender Peder Bent Ahrens, fra de gode jobsøgende kandidater, han har mødt i jobcentret, efter en periode med ledighed, udfordringerne med rådighedssamtaler, job-log og en masse andet med jobcenter og a-kassen.

Nu sidder du overfor din nye arbejdsgiver og kontrakten ligger på bordet. Nu skal den underskrives og det kan du gøre med sindsro, udtaler Peder Bent Ahrens.

Nu er ansættelsen endelig officiel og Peder Bent Ahrens kommer her med et par tips.

Mød op i dit jobcenter med kontrakten og få din rådgiver, eller virksomhedskonsulent, til at gennemgå kontrakten med dig. Her efter vil jobcentret, ifølge Peder Bent Ahrens, være dig behjælpelig med at du bliver afmeldt Jobnet og afslutte dit arrangement med jobcentret.

Peder Bent Ahrens: ”Det er altid glædeligt at se glæden i et andet menneske, når ledighed afsluttes med job”.

Det næste er at du kontakter din a-kasse, så frem du er medlem af en a-kasse, der ifølge Peder Bent Ahrens, også gennemgår kontrakten og afslutte relevant sagsbehandling, vedrørende ledighed.

Peder Bent Ahrens pointer er, at du står bedst muligt, hvis der nu senere skulle opstå en faglig tvist. Der skal være helt klare linjer omkring dit ansættelsesforhold.

Alle medarbejdere har et retsmæssigt krav på en ansættelseskontrakt, hvis du arbejder mere end 8 timer om ugen og har over en måneds ansættelse, fastslår Peder Bent Ahrens.

I sin kontakt med HR-folk på virksomhederne, er det Peder Bent Ahrens erfaring, at de har styr på reglerne og orden på ansættelseskontrakterne, for Deres medarbejdere – nye som gamle.

Peder Bent Ahrens – Disse 10 punkter skal være beskrevet i ansættelseskontrakten

 • Navn, adresse og telefonnummer på din arbejdsgiver og dig som medarbejder
 • Virksomhedens adresse eller de steder, hvor du skal udføre dit arbejde
 • Din jobtitel eller din stillingsbeskrivelse
 • Startdato på ansættelsen
 • Sluttidspunktet for ansættelsen, hvis der er aftalt en tidsbegrænset ansættelse
 • Ferieregler efter gældende ferielov
 • Opsigelsesvarsler på fagområdet, med henvisning til lov eller overenskomst
 • Løn, tillæg eller bonus/tantieme og hvornår din løn bliver udbetalt
 • Din daglige og ugentlige arbejdstid
 • Er der en overenskomst, på fagområdet, skal dette nævnes i kontrakten

Ifølge Peder Bent Ahrens, skal andre eventuelle væsentlige vilkår for din ansættelse, være beskrevet i din ansættelseskontrakt.

Hvis der nu ikke er overenskomst på fagområdet, nævner Peder Bent Ahrens her nogle forhold, der også skal være beskrevet i din ansættelseskontrakt.

 • Overarbejdsbetaling
 • Diverse tillæg, som aften-, nat-, weekendarbejde og eventuelle arbejdstillæg for arbejde på helligdage
 • Betalt fri på barnets første sygedag
 • Feriefridage
 • Betalt fri på officielle helligdage
 • Løn under barsel
 • Pension

Peder Bent Ahrens – Tillykke med dit nye job