Peder Bent Ahrens – Dér hvor det handler om løn

Peder Bent Ahrens – Gode råd til din lønforhandling

Du sidder til jobsamtalen, hvor du har en fornemmelse, at det går fint mellem dig og din eventuelle kommende arbejdsgiver. Så vil samtalen altid tage den retning, hvor I skal tale om din løn.

Dér, er det ifølge Peder Bent Ahrens vigtigt, at du har forberedt i forhold til at tale om lønnen – Denne forberedelse kan være et vigtigt parameter, for at du også dér i samtalen kommer sikkert igennem.

Peder Bent Ahrens fortsætter. Udfaldet af en forhandling om din løn afhængig af din forberedelse. Der findes arbejdsområder, hvor der ikke er så meget at gennemdebattere, da lønnen følger en given overenskomst – men dér, hvor det eventuelt er muligt at indgå i en ordentlig forhandling, hjælper det dig at være godt forberedt.

Peder Bent Ahrens giver her sine bud på din forberedelse, dér hvor det handler om løn

Peder Bent Ahrens – Tilse lønstatistikker på dit arbejdsfelt

På internettet kan du finde lønstatistikker hos Danmarks Statistik og din a-kasse. Du kan med fordel kontakte din faglige rådgiver i a-kassen og få konkredt vejledning. Peder Bent Ahrens pointe her er, at ingen personer eller stillinger er ensartet, vejleder Peder Ahrens.

Peder Bent Ahrens – Få arbejdsgiver til at komme med første oplæg

Nu kommer tidspunktet i samtalen – Dér, hvor det handler om din løn. Dér kan du ifølge Peder Bent Ahrens, venligt forsøge at få din kommende arbejdsgiver til at fremlægge sit oplæg til din løn. Det ville jo være ærgerligt om din første tanke – og dit første udspil – lønmæssigt ligger under arbejdsgivers udspil.

Har du i din forberedelse, fundet ud af at lønnen forhandles lokalt af medarbejderrepræsentanten og at der ligger faste løntrin på stillingen, så tipper Peder Bent Ahrens, at du med ro i stemmen kan oplyse, du er opmærksom på eventuelle fasteløntrin og at lønnen forhandles af medarbejderrepræsentanten. Herefter kan du venligst sige, at du følger disse løntrin og at du er åben for forhandling, efter en prøvetid.

Peder Bent Ahrens – Fremhæv hvor du differentiere dig, i forhold til jobbet

Når du og arbejdsgiver taler lønkroner, i forhold til den stilling du er til jobsamtale på, så er Peder Bent Ahrens vejledning her, at du også her på venlig vis fremhæver dine kompetencer og i sær disse, hvor du adskiller dig og kan tilføre virksomheden merværdi. Opstil mål i din personlige forberedelse her, med dine gode argumenter for en god løn, er endnu en pointe fra Peder Bent Ahrens.

Disse differentialer, kan være medvirkende til at du her i samtalen, kan lande på en fornuftig løn. Du har også her signaleret til arbejdsgiver, din værdi som kommende medarbejder og som Peder Bent Ahrens mener, åbnet på en fin måde til en yderligere samtale om løn, efter prøvetiden i dit kommende ansættelsesforhold.

Peder Bent Ahrens – God og åben stil – også dér hvor det handler om løn

Gennem hele samtalen, bør du ifølge Peder Bent Ahrens, sende de gode signaler om, at det er selve jobbet og det indhold, du finder interessant og hvori du kan tilføre virksomheden en merværdi. Man må som jobsøgende udvise en vis ydmyghed, i forhold til lønnen, hvor man bør indstille sig på, at arbejde sig op igen på ny – også når dét handler om din løn.

Lønnen er jo bedre end den offentlige forsørgelse og din forventning til din fremtidige løn stiger i takt med tiden, afslutter Peder Bent Ahrens.

 

Peder Bent Ahrens – Held og lykke med dét, der handler om din løn