Peder Bent Ahrens – Telefonguide om uopfordret virksomhedskontakt

Peder Bent Ahrens – Ring og stil spørgsmål

Du bør som en del af din jobsøgningsstrategi, være i telefonisk kontakt med virksomheder, hvor du kunne være en kommende medarbejder, mener Peder Bent Ahrens.

Når du som aktivt jobsøgende, ringer til virksomhederne, viser du ifølge Peder Bent Ahrens, et engagement og et mod. Dette tager virksomhederne faktisk særdeles positivt, hvor du positivt vil blive husket af virksomhederne.

Læs mere Peder Bent Ahrens – Telefonguide om uopfordret virksomhedskontakt

Peder Bent Ahrens – Phone Guide for unsolicited business contact

Peder Bent Ahrens – Call and ask questions

You should as part of your job search strategy, be in telephone contact with the companies where you could be a future employee, says Peder Bent Ahrens.

When you as an active job seekers, calling the companies, shows according to Peder Bent Ahrens, commitment and courage. This takes business very positively, where you will be remembered by the companies.

Therefore, Peder Bent Ahrens here is a brief guide as a suggestion you can use when you want to call spontaneously to companies.

Læs mere Peder Bent Ahrens – Phone Guide for unsolicited business contact