Peder Bent Ahrens – Ansæt gerne tidligere soldater fra Forsvaret i din virksomhed

Peder Ahrens - Om ansættelse af soldater i det civile
Peder Ahrens – Om ansættelse af soldater i det civile

Til de ansvarlige for ansættelser.

Peder Bent Ahrens vil her bidrage til at du træffer en god beslutning.

Fortsætter du med at læse, så sidder du højest sandsynligt med en ansøgning fra en officer, en befalingsmand eller en professionel soldat.

Hvis du ikke gør, så giv dig alligevel tiden til at Peder Bent Ahrens fortæller dig om hvad det er, der gør ansatte fra Forsvaret så utroligt attraktive udenfor det militære hegn.

Peder Bent Ahrens har med sine år ”i trøjen” i dag et meget mangesidet billede af, hvad soldater kan, og hvorfor man bør ansætte de tidligere soldater i virksomhederne.

Selvdisciplin og et operationelt handlingsorienteret Mindset!

Soldater uanset rang er vant til at tage ansvar, ifølge Peder Bent Ahrens, at gøre det nødvendige og være en del af teamet. Derfor møder de forberedte op, de gør deres arbejde og de løfter for andre.

Ja, tænker du? De er vant til kæft trit og retning!

Ja, til en vis grad. Men de besidder derud over også et perfekt mindset, mener Peder Bent Ahrens.

Opgaven går forrest, og vi skal have alle med!

Det er det bedste mindset, for det gør, at alle – uanset rang – tager ansvar for at løse opgaven, men uden at fællesskabet kompromitteres, mener Peder Bent Ahrens. Det betyder også, at ordrer altid kan diskuteres, men at vi kun gør det, når opgaveløsningen eller teamet vil lide under, hvis vi ikke gør, pointerer Peder Bent Ahrens.

Befalingsmænd

Er man befalingsmand med grad af sergent til seniorsergent er man faktisk mellemleder med et særligt operationelt handlingsorienteret mindset, anser Peder Bent Ahrens.

De er gode til at skære opgaven til og få den til at ske gennem og med andre mennesker. De er særligt stærke på operationelle og taktiske ledelsesniveauer for de har om nogen, ifølge Peder Bent Ahrens, skulle håndtere presset fra toppen og mødet med medarbejderen.

Sergentskolens motto: For ret at byde, lær først at lyde!

Deres uddannelse omhandler dedikeret uddannelse i ledelse med emner som Maslows behovspyramide, situationsbestemt ledelse og anvendt psykologi.

En uddannelse de får som 18-20-årige og umiddelbart efter kastes ud i at udleve og dagligt få feedback på med jævnaldrende og ikke altid velvillige medarbejdere.

Peder Bent Ahrens: ”Hvor mange kan sige at have taget ansvar og lederskab for et team på 8-14 mennesker i en alder af ca. 20 år?”

Hvor mange forstår som 21-årig at gennemføre opgaveanalyse, situationsbestemt ledelse og den svære samtale, spørger Peder Bent Ahrens og giver svaret: Fordi det er en del af deres virkelighed allerede fra første dag i deres første lederjob.

Officerer

Peder Bent Ahrens: ”Er man officer er man de facto leder og oftest medlem af direktionen for en selvstændig offentlig virksomhed på alt mellem ca. 40 og 250 ansatte”.

Naturligvis er opgaverne meget anderledes end i det private erhvervsliv, men det at analysere en situation, udarbejde en strategi og ikke mindst implementere den, er de eksperter i.

Hærens Officersskoles motto: Ingenio et Armis – med visdom og våben

Officersuddannelsen er en lang videregående uddannelse, hvor de som Peder Bent Ahrens, har forholdt sig til alle moderne ledelsesteorier, og ikke mindst hvordan de skal anvende det i konteksten af deres arbejde.

De har afprøvet det gennem deres daglige ledelsesvirke, ifølge Peder Bent Ahrens og de har lært de største faldgruber ikke kun i forhold til teoriernes anvendelse, men også i forhold til deres person og deres præferencer.

Officerers særlig evne er deres analytiske tilgang, fastholder Peder Bent Ahrens. Aldrig tidligere vil du have oplevet andet end naturtalenter besidde samme analytiske motor

Krig er en farlig beskæftigelse, og det dur ikke at gøre noget uovervejet. På den anden side kan man ikke sidde afventende og analysere til uendelighed.

Peder Bent Ahrens: ”Analyse er for en officer ikke kun et fag, men er færdighed”.

Derfor trænes officerer benhårdt over flere år i hurtigt at analysere situation, opgave og risici for at kunne træffe vigtige og velfunderede beslutninger.

Derfor er analyse for en officer ikke et fag eller en akademisk øvelse. Det er en færdighed, som du vil sukke efter i dine ledere, når du først har oplevet effekten på førstehånd, mener Peder Bent Ahrens.

Men hvad bør du, som ansættende chef, være opmærksom på?

Soldater, befalingsmænd og officerer har haft et betydeligt ansvar, men som sjældent kan oversættes direkte til det private. Det betyder, ifølge Peder Bent Ahrens, at de bør være klar til at gå ned i ansvar, fordi de ikke måske kan løfte opgaven, sådan lige med det samme.

Men du kan, vedbliver Peder Bent Ahrens, være stensikker på soldaternes motivation og bevæggrunde.

Peder Ahrens pointerer: Hvis soldaterne virker velovervejede og villige til at lære, da lær dem din forretning, jeres måde at arbejde på og ikke mindst, hvad der hurtigt vil skabe resultater – så har du, fastholder Peder Bent Ahrens, vundet soldaternes tillid.

Peder Bent Ahrens: ”Soldaterne vil belønne dig ved at rykke hurtigt og loyalt, og du vil kunne kapitalisere på den rette indstilling, de gode lederuddannelser og ikke mindst evnen til at få ting til at ske i virksomheden”.

Peder Bent Ahrens foreslår. Har du lyst til at høre mere om, hvad det vil sige, at arbejde med soldater, så se videoen med filminstruktør Tobias Lindholm i interview med krigeren.dk, hvor han udtaler sig om sine oplevelser i forbindelse med tilblivelsen af filmen “Krigen”, afslutter Peder Bent Ahrens.