Job med løntilskud – Udvid mulighederne for at finde medarbejdere

Løntilskud
Løntilskud

Job med løntilskud giver virksomheder mulighed for at ansætte en potentiel ny medarbejder på arbejdspladsen med tilskud.

Løntilskuddet vare typisk fra 3 til 6 måneder i private virksomheder og i offentlige virksomheder, er perioden fra 3 – 4 måneder.

Herefter kan ansættelsen fortsætte uden tilskud.

Virksomheder kan kun modtage løntilskud til en ny medarbejder, der forudgående har haft en periode med minimum 6 måneders ledighed.

Kravet om 6 måneders ledighed bortfalder dog, hvis kandidaten:

  • ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt niveau eller højere
  • er over 50 år eller
  • er enlig forsørger.

Virksomheden udbetaler som minimum overenskomstmæssig løn inden for det pågældende ansættelsesområde og modtager herefter et løntilskud på 50 % af de samlede lønomkostninger dog max. 74,05 kr. pr. arbejdstime (2015 sats).

For offentlige virksomheder er satsen 107,55 kr. pr. arbejdstime (2015 sats).

Løntilskudsansatte må ikke erstatte almindeligt ansatte medarbejdere, og der skal være et rimeligt forhold imellem antallet af fastansatte og personer ansat i løntilskud eller virksomhedspraktik.

Man kan ikke komme i løntilskud i den virksomhed, man senest har været ansat i, eller som er ejet af fx ens ægtefælle, pointere Peder Ahrens.

Peder Ahrens – Sådan gør du

Kontakt jobcentret i den kommune, hvor din virksomhed har til huse. Hør nærmere om muligheden for ansættelse i job med løntilskud, foreslår Peder Ahrens.

Inden du kontakter jobcentret, kan du med fordel, tipper Peder Ahrens overveje jobbets arbejdsmæssige indhold med en jobbeskrivelse.

Blanket (AB 201) kan ifølge Peder Ahrens findes på: www.jobnet.dk

Fordelene ifølge Peder Ahrens

  • Giver virksomheden mulighed for at danne sig et indtryk af den pågældende medarbejder – både fagligt og socialt. For jobsøgere giver ordningen mulighed for at genopfriske faglige kvalifikationer, anvende nyerhvervede kompetencer eller blot vænne sig til det at være på en arbejdsplads. Der er også mulighed for at blive optrænet til et helt nyt arbejdsområde.
  • Løntilskudsforløbet planlægges i tæt samarbejde med virksomheden og kandidaten. Jobcentret følger løbende op på løntilskuddet.

Peder Ahrens giver her et eksempel

En kvinde i trediverne er blevet ledig efter en årrække som ufaglært produktionsmedarbejder.

Hun interesserer sig meget for helse og naturmedicin. Jobcentret finder en ledig stilling som butiksassistent i den lokale helseforretning. Stillingen kræver imidlertid en del oplæring og produktkendskab. Der oprettes derfor løntilskud i oplæringsperioden. Efter tre måneder ansættes kvinden på normale vilkår.

Virksomhedsservice – Herlev Modellen, vedrørende virksomhedernes brug af ansættelse med løntilskud

Peder Ahrens indgår som part fra Jobcenter Herlev, ved indgåelse af aftaler om ansættelse af nye medarbejdere i job med løntilskud

Praksis her, tilbyder Peder Ahrens som en del af Herlev Modellen, at forestå udarbejdelsen af blanketter samt den efterfølgende administration, efter en fast aftale med HR ansvarlig og kandidaten. Peder Ahrens vedbliver, virksomheden er ansvarlig for udarbejdelsen af ansættelsesbrev.

Peder Ahrens besøger også din virksomhed, den Peder Ahrens dag hvor ansættelsen i jobbet med løntilskuddet starter.

Her gennemgår Peder Ahrens den skriftlige aftale, parterne i mellem samt endelig godkendelse med underskrifter.